Marja van der Poort, teamleider Pius X-College Praktijkonderwijs
Datum: 29 augustus 2018

Ruim een jaar geleden heb ik Marie leren kennen. Ze had prachtige ideeën over hoe we de wereld samen een stukje mooier kunnen maken. Haar enthousiasme, gedrevenheid en energie spraken me direct aan. Al gaande de gesprekken die we samen hebben gevoerd, kwamen er prachtige kansen op ons pad voor leerlingen van mijn school. Het voelde meteen goed om hier samen iets in op te pakken.

Afgelopen schooljaar hebben we Marie gevraagd om een aantal projecten op onze school vorm te geven en uit te voeren. In het kader van de lessen Burgerschap heeft Marie haar project Nieuwe Leiderschap (NLS) ingezet tijdens onze workshopmiddag. Gedurende een tweetal maanden was Marie wekelijks een aantal keren in de school om met leerlingen te werken aan persoonlijke doelen die ten dienste stonden van een groter geheel: iets betekenen voor anderen!

Marie heeft een enorme affiniteit met onze doelgroep: jongeren die een extra steuntje kunnen gebruiken, leerlingen die leren vanuit de praktijk, die zoveel in hun mars hebben, maar hier wel wat hulp en aansporing in kunnen gebruiken. Het klikte meteen met deze jongeren en hoewel Marie alweer even uit de school is, wordt er nog steeds over haar gesproken. “Die “juf” die ons zo goed begreep, die echt luisterde naar wie we waren en wat we wilden, die ons hielp om te groeien, die leuk en gezellig was en enthousiast! Die juf met wie we heel veel stappen hebben kunnen zetten en prachtige dingen bereikt hebben!” Marie zag kwaliteiten van leerlingen en wist die op eigen, persoonlijk wijze samen met leerlingen in te zetten en verder te ontwikkelen. Project NLS zorgde ervoor dat onze leerlingen inzicht kregen in hun eigen aandeel in de maatschappij, in hetgeen zij als individu konden bijdragen. Leerlingen groeiden en werden weer trots op zichzelf!

Ook de samenwerking met mentoren en collega’s verliep prettig. Marie was een graag geziene gastdocent, die collega’s ook graag consulteerden om wat dieper in te gaan op bepaalde problematieken rondom leerlingen. Marie is hierin bekwaam en kan in korte tijd benoemen wat er speelt bij jongeren en waar ze mee geholpen zouden kunnen zijn. Naast didactische kwaliteiten, is ze dus ook orthodidactisch en orthopedagogisch goed onderlegd. Je zou haar ook prima in kunnen schakelen voor coachtrajecten met leerlingen die vastlopen.

Uiteindelijk heeft de samenwerking met Marie op onze school geresulteerd in een aantal prachtige uitgevoerde projecten met dito resultaten.
Voor kinderen van ouders die gebruik maken van de Voedselbank in Bladel heeft Marie met leerlingen d.m.v. sponsoring prachtige “feestpakketten” samengesteld, afgestemd per leeftijdscategorie, zodat deze families de verjaardagen van hun kinderen ook feestelijk kunnen vieren. Leerlingen leerden naast het zorg dragen voor mensen die het minder hebben, ook communicatieve vaardigheden ontwikkelen. Brieven schrijven, telefoongesprekken voeren, allemaal om bedrijven mee te krijgen in sponsoring, ze leerden samenwerken, plannen maken en uitvoeren en bovenal gaf het ze een positieve boost! Ze voelden dat ook zij ertoe deden en dat ze iets bij konden dragen in de maatschappij. De pakketten zijn uiteindelijk zelf samengesteld en afgegeven bij de mensen van de Voedselbank. Ook dat was een hele belevenis!

Een ander project werd samen met de Praktijkwinkel in Bladel uitgevoerd. Daar realiseerden de leerlingen een zogenaamde ruilkast. De achterliggende gedachte van de kast was het delen en ruilen van dingen die je over hebt. Maar ook het sociale aspect van een dergelijke kast werd belicht doordat mensen elkaar in de winkel en bij de kast kunnen ontmoeten. De kast is uiteindelijk feestelijk geopend door de wethouder van de gemeente Bladel en gaat het komende schooljaar ook actief bevoorraad worden door leerlingen van onze school. Ook bij dit project merkten we weer dat leerlingen kwaliteiten konden aanspreken waarvan ze eerder geen weet hadden dat ze die hadden. Trotsheid overheerste over wat ze samen bereikt hebben, ook bij hun ouders. Geweldig om te zien en te ervaren!

Ik zou iedere school of instelling van harte aanbevelen om met Marie te verkennen wat zij voor elkaar zouden kunnen betekenen. Tegenwoordig gaat het niet alleen meer om aanleren van kennis. Ook sociale vaardigheden, actief burgerschap en betrokkenheid zijn zaken die je iedere jongere graag meegeeft. Marie is in staat om maatwerk te leveren, afgestemd op vragen die leven binnen de school, lesdoelen die behaald moeten worden, persoonlijke ontwikkelvragen per individuele leerling. Dit kan zijn voor bijv. praktische lessen Burgerschap, maatschappelijk betrokken projecten, maar dus ook voor individuele coachtrajecten. Mocht je meer willen weten over ons project NLS samen met Marie, ben ik bereid om hier onze aanpak in te delen.

Project NLS: “samen sterk door verbinding”.