Mirosa Value

Welke thema’s worden aangesproken in dit pakket ?

Praktijk Mirosa weet een goed plan van aanpak te realiseren waar jij mee verder kunt.

Door een uitgebreid intake gesprek af te nemen kunnen we samen goed in kaart brengen wat er speelt in je leven. In een intake gesprek worden er  vragen gesteld over meerdere aspecten van jouw  gezondheid en emotioneel  en mentale welzijn. Daarnaast word er uitgebreid gesproken over voeding, leefstijl, mentale vertering, energie, terugkerende gedragspatronen en hoe je omgaat met jezelf en je omgeving.  Wij bespreken onder andere wie je bent en wat belangrijk is voor jou en wat onze wederzijdse verwachtingen zijn.

Wij werken altijd met een behandelplan, zodat het voor jou duidelijk is wat de te volgen route is naar herstel.

Bij Mirosa value werken we ook aan het leren ervaren  van bepaalde emoties (woede, angst, schaamte, schuldgevoel,  frustratie en jaloezie)

Je leert deze te accepteren en te hanteren en de positieve functie ervan te waarderen.

Wij helpen jou deze emoties te doorleven zodat je vrijer en vitaler voelt.

3 consulten bestaande uit

-Hypnotherapie. Gericht  op de kracht van visualisatie, Ik-sterkte bevestigen en het los laten van alle emotionele bagage die jouw belemmeren in jouw welzijn en levensgeluk.

( Ik-sterkte heeft te maken met het vermogen om angst te verdragen, om te fantaseren zonder de greep op de werkelijkheid te verliezen, ook om leren om te gaan met stress en angst en meer inzicht krijgen  met de eisen van ons ego en de impulsen vanuit het denken wat wij “moeten”.)

-Aanleren van meditatie en ademhalingsoefeningen

-Emotioneel lichaamswerk, de integratieve visie wordt het lichaam benut als aangrijpingspunt voor verandering.  Je wordt bewust van het signaal dat je lichaam geeft en de emoties die hieraan gekoppeld zijn.. Vanuit deze acceptatie kan de bevroren emotionele energie smelten en los gelaten worden.

Plus 3 coaching momenten van 20 minuten voor emotionele ondersteuning en begeleiding.

Dit kan via skype of telefonisch contact. Zo creëren we nog meer rust, positiviteit  en ruimte in je hoofd en je leven. Zodat jij weer kunt genieten van jezelf en de omgeving om jou heen.

10px

Wat gaan we doen?

 • Wat kan Mirosa Value voor  jou opleveren:

  - Meer veerkracht en weerbaarheid

  - Persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing

  - Meer rust in je hoofd en lichaam

  - Meer zelfvertrouwen en positief zelfbeeld

  - Meer Grip op jezelf en jouw leven

  Aan het einde van Mirosa value zullen we een evaluatie houden en zal er een afronding zijn.

 • We kunnen samen kijken of er eventueel meerdere sessies nodig zijn of verdere ondersteuning en of begeleiding.

  Indien nodig word er altijd doorverwezen naar een specialist.

  We nemen contact op met uw huisarts als het nodig is, wij willen graag dat uw zo goed mogelijke ondersteuning en begeleiding krijgt voor uw fysieke en emotionele welzijn.

10px

Mirosa

 value