Praktijk Mirosa wil graag door  middel van Project NLS een voorbeeld meegeven aan de volgende generaties want wij geloven in een betere samenleving. Een maatschappij die steeds meer verdeeld raakt, weer terug brengen in verbinding.

Hiervoor ben ik (Marie van Steensel) aantal jaar aan het broeden.

Dit project was voor mij met vallen en opstaan. Maar mijn motivatie is zo groot om dit voor elkaar te boksen. Ik zie dat er ook echt behoefte aan is. Jongeren van het praktijkonderwijs hebben zoveel in hun mars en dat hebben ze ook laten zien in Project NLS.

Ik ben begonnen als gast docent “Actief Burgerschap” op het praktijkonderwijs. Samen heb ik met jongeren verschillende maatschappelijke en sociale vraagstukken besproken. Heb hierin veel verteld vanuit mijn eigen ervaringen. Door authentiek, open en eerlijk te zijn hingen deze jongeren vaak aan mijn lippen en stelde veel vragen.

Ik liet ze zelf na denken over goede oplossingen voor bepaalde vraagstukken die liggen in onze maatschappij en wanneer ben je dan een goede leider?

Ik heb ze stap voor stap begeleid hoe je zelf actief een steentje kan bijdrage in onze maatschappij.

Er zijn leuke, laagdrempelige en creatieve “projecten” uit voort gevloeid.

Dit keer heb ik met Project NLS het thema “armoedebestrijding” aangehaald.

Wanneer leef je in armoede? Welke soorten armoede bestaan er nu eigenlijk? Is altijd je eigen schuld als je in armoede leeft?

Ook besproken wat doet armoede met kinderen en hun gezinnen?

“Kinderen die in armoede voelen vaak schaamte, jaloezie of uitsluiting: hun leeftijdgenoten hebben en kunnen meer doen.
Sommige kinderen nemen zelfs de zorgen van hun ouders over. Al deze vormen van omgaan met armoede kunnen leiden tot psychische problemen bij kinderen in armoede.”

Bij sommige jongeren van NLS ontstond er een heel nieuw bewustzijn en een nieuwe denkwijze over onze maatschappij. En hebben geleerd  onderscheid te maken tussen rijk voelen en rijk zijn. Ervaren dat hulpvaardig zijn hun zelf ook iets brengt, de sociale en communicatieve vaardigheden vergroten en versterken. Maar vooral dat ze een mooie ervaring op doen die hun versterkt in hun zelfvertrouwen. Ik plant een zaadje in hun persoonlijkheid dat niets onmogelijk is als je er daadwerkelijk voor gaat. Samenwerking met verschillende ondernemers, doorzettingsvermogen, het leren omgaan met tegenslag maar ook het leren denken in mogelijkheden. Vooral leren kijken wat wel kan en doorpakken.                 Ik ben ongelooflijk trots op de jongeren van Project NLS.

Project NLS staat voor nieuw leiderschap. Deze jongeren dragen een voorbeeld uit voor een betere wereld.

Hiervoor is Praktijk Mirosa nu genomineerd voor Brabantse Kempen trofee 2018. Je kunt nog voor ons stemmen tot 6 februari. Het is natuurlijk al geweldig dat we genomineerd zijn. En de jongeren van NLS zijn ongelooflijk trots op zich zelf  want uit de laatste bekendmaking van de tussenstand werd bekend dat we nu 2e plaats staan.                                                                                                                                                    Je kunt nog steeds voor ons stemmen op site van Huis van de Brabantse Kempen.

Mensen vragen mij weleens waarom doe ik de dingen die ik doe?

Mijn Persoonlijke ambitie “de kwetsbare mens” weer in zijn of haar kracht te zetten.
Weer echt contact maken met elkaar.Taboes doorbreken en bespreekbaar maken zodat er ruimte en energie vrijkomt.
Mijn drijfveer is het beste uit mensen te halen zonder de eigen identiteit uit het oog te verliezen.                                                                           Ieder mens is uniek en bijzonder, heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en vaardigheden.
Ik vind een inclusieve maatschappij belangrijk, Iedereen participeert hierin en is belangrijk.                                                                                  Beste kansen creëren voor deze kwetsbare doelgroep.
Leer kijken naar het kind als individu.

Een kind kan niet op basis van zijn of haar extra ondersteuningsbehoefte of leerresultaten in een hokje worden geplaatst.

“Er zou gekeken moeten worden naar het kind, wat hij of zij kan, dus uitgaan van het kind en niet van het systeem, de school en het aanbod. Van systeemgericht denken naar kindgericht denken.”

Ik ben van mening dat we in een verouderd schoolsysteem verkeren. Je ziet gelukkig wel dat er steeds meer buiten de lijntjes gekleurd mag worden. Zo hoop ik met het Project NLS de wereld net iets mooier en kleurrijker te maken en dit door te geven aan onze volgende generatie.

Niet alleen, maar samen. Samen sterk door verbinding.

 

Met een warme en verbindende groet,

 

Marie van Steensel

Initiatiefneemster en oprichtster

Praktijk Mirosa en Project NLS