Kloppend hart

Ervaringsdeskundige

Mijn naam is Marie van Steensel, initiatiefneemster en oprichtster van Praktijk Mirosa.

Ik ben eclectisch ambulant werkend therapeut, Ik ben ervaringsdeskundige in complexe vroegkinderlijke trauma's, ouderverstoting, verslavingsproblematiek, KOPP, ADHD en CPTSS.

Mijn persoonlijke ambitie is om mensen die 'vastlopen' in het leven weer op de juiste 'rails' te krijgen. Dit doe ik door verschillende methodieken, ondersteuning en begeleiding waarvoor ik geschoold ben. Met veel plezier volg ik ieder jaar meerdere trainingen en bijscholing o.a. op de Nederlandse academie voor psychotherapie te Amsterdam.

Ik ben van mening dat het belangrijk is te investeren in je zelfontwikkeling en persoonlijke groei.

Door mijn vele levenservaringen heb ik een groot empathisch vermogen ontwikkeld en weet ik snel de zogenaamde "vinger op de zere plek te leggen".

Taboes doorbreken en bespreekbaar maken, dit is wat ik o.a. doe als gast docent voor actief burgerschap.

Zo ontstaat er bij jongeren er een andere denkwijze en nieuwe inzichten over het leven, de maatschappij en over mens zijn.

10px

Project NLS

Ik heb Project NLS opgericht omdat ik wil laten zien dat jongeren van het praktijkonderwijs ontzettend veel in hun mars hebben.  Als coach en projectleider van NLS samen met de leerlingen van praktijkonderwijs Pius X College in Bladel verschillende maatschappelijke projecten opgezet en deze met groot succes afgerond.

Lees hier de bijzondere aanbeveling van Project NLS.

10px

Marie

 van Steensel 

zelfkennis

is het begin

Waarom Mirosa

Soms heb je iemand nodig die met je meeloopt op je levenspad als je het even niet meer weet.

Deze persoon geeft je aanwijzingen en leert jou verschillende technieken voor nieuwe mogelijkheden tot positieve groei en zelfontwikkeling, Je veranderingsproces is begonnen.

Je voelt je weer krachtig genoeg om weer alleen verder te gaan.

   "zelfkennis is het begin van alle wijsheid"

Wil jij graag die belangrijke stap zetten om een positief veranderingsproces in gang te zetten?

Neem dan snel contact met ons op en ontdek de unieke kijk op zorg van praktijk Mirosa. Er zijn verschillende (gedeeltelijke) vergoedingen mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Complementaire hulpverlening

Wat doen wij

  • Hypnotherapie gericht op stress, angst en trauma gerelateerde klachten.
  • Emotioneel lichaamswerk vanuit de integratieve visie wordt het lichaam benut als aangrijpingspunt voor verandering.
  • Voedingstherapie, Voeding kan psychische klachten heel stuk verminderen of zelfs geheel laten verdwijnen.
10px

En verder

  • Wandel coaching, Motiverende gespreksvoering in een bosrijke omgeving.
  • Meditatie, verschillende soorten meditatie vormen Kin Hin, Zazen, yoga- en merkaba-meditatie.  1 op 1 of in groepsverband
  • Psychosociale begeleiding,Verbetering van stemming, toename van zelfwaardering, gevoel van controle, vermindering van psychische problemen (angst en spanning) en betere aanpassing aan de ziekte of stoornis.
10px

samenwerking door

 verbinding