Nieuw in Januari 2019

Ontwikkelings trajecten voor zelfredzaamheid.
Praktijk Mirosa is in samenwerking met verschillende geaccrediteerde therapeuten, coaches en ervaringsdeskundigen.  Samen gaan wij ontwikkelingstrajecten aanbieden aan jongeren 16 -24 jaar . Zij kunnen hun persoonlijke ontwikkeling versterken en verbinden bij praktijk Mirosa. Door middel van dit traject zal er een positief ontwikkelingsproces ontstaan en zal dit bijdragen aan het verbeteren en versterken van de kwaliteiten en vaardigheden van deze jongeren…

Mirosa is een levenspad.

Jongeren die vastlopen in het reguliere zorgsysteem kunnen hun persoonlijke ontwikkeling versterken en verbinden bij praktijk Mirosa

Praktijk Mirosa biedt laagdrempelige (na)zorg op maat en begeleidt ze naar vruchtbaar en positief toekomstperspectief. Het doel van de  ontwikkelingstrajecten op maat is het vergroten en versterken van zelfredzaamheid en de begeleiding naar positiever toekomstperspectief. Wij gaan door waar een ander stopt

Ook bieden wij extra ondersteuning en begeleiding bij complexe psychische problematiek en verslavingsproblematiek.

Vergoeding mogelijk vanuit WMO/PGB/ (uwv)