Wij van Mirosa zijn ontzettend blij en trots dat we onderdeel zijn van de ZorgCoöperatie Brabant.

Dit is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders, die staan voor toegankelijke, persoonlijke en professionele hulpverlening voor mensen die dit nodig hebben.

Een breed aanbod waarbij kennis en ervaring worden gebundeld, de kracht van samenwerking!

Vanuit Mirosa bieden wij ontwikkelingstrajecten richting zelfredzaamheid dit altijd afgestemd op de (hulp) vragen die er liggen.

Door alle kennis en positieve ontwikkelingen komt nu de volgende stap.
Project Mirosa, ontwikkelingstrajecten voor zelfredzaamheid.

Dit voor jongeren en jong volwassenen met psychische kwetsbaarheid en of verslavingsproblematiek. Als je psychische problemen of verslavingsproblemen hebt of als je die hebt gehad, sta je voor de taak je leven weer vorm en inhoud te geven. Ieder mens is een uniek individu met zijn denken en voelen en dient centraal te staan. Je werkt vanuit je eigen vermogen om  tot positieve ontwikkeling en zelfontplooiing te komen. Dit vraagt om situationeel begeleiding en richting geven.

Wij bieden hulp en  ondersteuning om zo je hoogst haalbare potentieel te ontwikkelen.

 

                                                            Samen leveren wij maatwerk, Samen sterk door verbinding!

 

Uitreiking ISO certificaat:
www.zorgcooperatiebrabant.nl/nieuwsbrief

www.zorgcooperatiebrabant.nl
info@zorgcooperatiebrabant.nl



De scope van dit ZCB-koepelcertificaat luidt als volgt:
Het leveren van zorg vanuit de Jeugdwet en WMO die ZorgCoöperatie Brabant contracteert met de gemeenten in het verzorgingsgebied van de aangesloten leden.
Indien zich gedurende het jaar nieuwe leden aanmelden bij ZCB krijgen zij een aspirant-status. Deze status betekent dat ZCB het vertrouwen heeft dat er toegewerkt wordt naar het voldoen aan de eisen van het koepelcertificaat met als resultaat een positieve beoordeling bij de eerstvolgende jaarlijkse externe toetsing door een onafhankelijke organisatie.