Stichting Project Mirosa

Stichting Project Mirosa zorgt voor kruisbestuiving van kennis en kunde. Geaccrediteerde coaches, therapeuten en ervaringsdeskundigen bundelen hun krachten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de doelgroep die in ons huidige (zorg) systeem weer een plekje krijgt in de maatschappij en daar weer actief kan meedoen in de vorm van scholing of werk.

Project Mirosa draagt dus zorg voor diverse ontwikkelingstrajecten ten behoeve van zelfredzaamheid

Doordacht

We zijn niet bang voor het onbekende en vinden de basis belangrijk. Daarom kijken wij mee op alle levensgebieden hierin koppelen de hulpvraag in het team van Project Mirosa.

Zo creëren we korte lijntjes en kunnen wij maatwerk leveren op een desbetreffende (hulp)vraag.

Doorzettingsvermogen

Onze motto is: “Wie A zegt moet ook B zeggen”. Wanneer we een doel voor ogen hebben doen we er ook alles aan om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Betrouwbaarheid

Wij werken vanuit het hart ,open en eerlijkheid is de basis voor iedere relatie tussen twee of meer mensen.

Project

mirosa

Inspirerend / stimulerend

Dit heeft vaak een positieve invloed op de mensen in onze directe omgeving.

Mirosa wil graag een voorbeeld uit dragen om meer samen te werken voor gerelateerde doelstellingen en voorbeeld te zijn dat we samen zo veel meer kunnen bereiken.

Doelgroep voor op.

Op die manier brengen we onze professionaliteit op een hoger plan. Dat is geen

statisch proces maar een ontwikkeltraject met als kern: samen leren, reflecteren en verbeteren. Om een lerende sector te worden en het stelsel echt te beïnvloeden, mogen beleid, praktijk en wetenschap niet langer los van elkaar opereren.

Natuurlijk heeft ieder werkveld zijn eigen dynamiek en ontstaansgeschiedenis. Maar er is een gemeenschappelijk belang: de beste kansen creëren voor deze jongeren en hun gezinnen. Als we de verschillende perspectieven met elkaar weten te verbinden, kunnen we samen zorgen voor een betekenisvolle verandering, een transformatie

met maatschappelijke impact. Daarvoor moeten we ons voor langere tijd aan elkaar verbinden  en geen genoegen nemen met een grote verscheidenheid aan kortlopende kleine projecten  die geen relatie met elkaar hebben.’

Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren, moeten we kennis uit wetenschap, praktijk en beleid veel beter aan elkaar knopen, reflecteren en evalueren. Om zo tot niet-traditionele oplossingen te komen. Als we daarin slagen, gaat het ons lukken een echte transformatie van het zorgsysteem tot stand te brengen.

Focus

Vraag is natuurlijk hoe je een dergelijke beweging

in gang kunt zetten en daarmee de beoogde vermaatschappelijking een stap dichterbij brengen.  De ambities, zeker die van de huidige transformatie, zijn groot en de organisatiebelangen van de verschillende  partijen lijken soms mijlenver uiteen te liggen.  ‘Waar het om gaat, is dat je met elkaar in gesprek moet gaan. Breng focus aan, maak keuzes en voer die uit. Niet groots maar in samenhang en met een meerjarig perspectief samen aan de slag gaan.

Door onze creatieve inslag kijken we soms heel anders tegen bepaalde situaties aan.

We denken in oplossingen en mogelijkheden. De kruisbestuiving van kennis en kunde van iedere professional ,docent ,therapeut en coach word met elkaar gedeeld om zo voor de doelgroep jongeren, jongvolwassenen en hun gezinnen te kunnen voorzien van therapie, training ,begeleiding en ondersteuning  in de moeilijkste periodes in hun leven.

Project

mirosa