motivatie

Motivatie

Een belangrijk onderdeel van Project Mirosa is intrensieke motivatie

Veel van de risico jongeren hebben een afgebroken vooropleiding, meestal op vmbo-niveau. Soms spelen daarbij cognitieve beperkingen een rol en soms heeft een jongere er gewoon moeite mee om een keuze te maken. Maar over het algemeen zijn deze jongeren vastgelopen vanwege gedragsproblemen. Deze doelgroep heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt en is maatschappelijk en sociaal kwetsbaar. 
Motivatie heeft het meeste invloed.

De volwassene kan het gedrag van de jongere beïnvloeden zonder het rechtstreeks te controleren. De nadruk ligt op indirecte, motiverende strategieën die jongeren de gelegenheid geven om spontaan te participeren en om op een aanvaardbare manier zelf de leiding te nemen. Indirecte strategieën en sterk motiverende informatie leveren een intrinsieke feedback voor succes. Druk van leeftijdsgenoten, die door volwassenen opgeroepen wordt, is een voorbeeld van invloed door motivatie. Wanneer jongeren spontaan of zonder weerstand, deelnemen aan een activiteit, zijn ze gemotiveerd door een intrinsiek aspect van de activiteit, dat zelfden geassocieerd wordt met controle door volwassenen. Jongeren die denken dat ze niet meer afhankelijk moeten zijn van de controle van volwassenen, verzwakken hun verdediging vaak als ze merken dat ze succes behalen en voor hun prestaties erkenning krijgen van leeftijdsgenoten en volwassenen. (afhankelijkheid-onafhankelijkheid). Motiverende strategieën werken ook bij jongeren die een diep wantrouwen hebben tegenover volwassenen en bij hen die passief-agressieve strategieën hebben ontwikkeld. Passief-agressieve jongeren kunnen manipuleren om sociale macht. Als je daarop reageert met een doeltreffende motivatie, kunnen die jongeren deelnemen en succes ervaren in een inspanning zonder het probleem van de confrontatie. De indirecte vorm van beïnvloeden wordt achterwege gelaten als er een nauwere band ontstaat tussen de volwassene en de jongere.

Een directe verbale confrontatie is meestal op een bepaald moment nodig zodat ze rechtstreeks de impact van hun onaanvaardbaar gedrag onder ogen zou zien.
Motivatie is zowel intern als extern.