Project

nls

Project NLS

Project NLS motiveert kinderen om iets te betekenen voor betere wereld!

Kinderen zijn de toekomst! Door kinderen mee te laten denken en in actie te komen creëren we nieuw leiderschap! Nu klinkt het verbeteren van de wereld heel groot, we kunnen hier dan ook aangeven dat het om kleinschaliger te beginnen ook dingen kunnen zijn die op school of in hun gemeente spelen.

De leerlingen krijgen zoveel mogelijk autonomie over hoe en wanneer ze dit “werk” kunnen doen.

c.

Doordat de opdracht iets nieuws en aantrekkelijks van de leerlingen vraagt, creëer je meesterschap.

Zorg dragen voor het feit dat de leerlingen door het doen van deze activiteit bijdragen aan een groter geheel en zich daarvan ook bewust zijn, is ook een belangrijke doelstelling die past binnen project NLS.

Maak van de leerlingen leraren, door ze uitleg te laten geven over wat ze gedaan hebben en waarom. Laat ze ook vertellen waarom ze juist voor dit doel hebben gekozen. We gaan de leerlingen meer bewust maken hoe ze op creatieve oplossingen kunnen bedenken voor armoedebestrijding en andere maatschappelijke vraagstukken!

Ook leren ze hoe ze op hun eigen manier een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

De afkorting NLS staat voor nieuw leiderschap! Kinderen zijn de toekomst!